Přihlášení uživatele

Produkty


 

Nafta motorová

Motorová nafta pro mírné klima tř. B, D, F

Motorové nafty jsou směsi ropných kapalných uhlovodíků, vroucích převážně v rozmezí 150 až 360 °C. Používají se jako paliva pro vznětové motory, případně pro některé typy plynových turbín. Mohou obsahovat přísady ke zlepšení užitných vlastností. Jsou definovány normou ČSN EN 590.


Norma ČSN EN 590:

UkazatelJednotkaMotorová nafta
třída Btřída Dtřída Ftřída 2
Hustota při 15°Ckg/m3820,0 – 845,0820,0 – 845,0820,0 – 845,0800,0 – 840,0
Cetanové číslo  min. 51,0min. 51,0min. 51,0min. 48,0
Obsah síry mg/kgmax. 10,0max. 10,0max. 10,0max. 10,0
Viskosita při 40°Cmm2/s2,00 – 4,502,00 – 4,502,00 – 4,501,50 – 4,00
Bod vzplanutí°Cnad 55nad 55nad 55 
Destilační zkouška
při 180°C předest.% (V/V)   max. 10
při 250°C předest.% (V/V)<65<65<65 
při 340°C předest.% (V/V)   min. 95
při 350°C předest.% (V/V)min. 85min. 85min. 85 
95% (V/V) předest.°Cmax. 360max. 360max. 360 
Filtrovatelnost CFPP°Cmax. 0max. -10max. -20max. -32
Období dle klimatických podmínek mírné klimamírné klimamírné klimaarktické klima
15.04.-30.09.01.10.-15.11.16.11.-28.02.
 01.03.-14.04. 
Obsah metylesterů mastných kyselin (FAME)% (V/V)max. 7,0max. 7,0max. 7,0 

 

 

Automobilový benzín (Natural 95)

Bezolovnaté automobilové benziny jsou směsí kapalných uhlovodíků vroucích v rozmezí převážně 30 až 210 °C.

Jsou určeny jako palivo pro zážehové motory a jsou definovány normou ČSN EN 228.

 

Norma ČSN EN 228:

Ukazatel
Jednotka

BA95 Super

Hustota při 15°Ckg/m3720 – 775
Barva

nažloutlá
Oktanové číslo výzkumnou metodou

min. 95,0
Obsah síry
mg/kgmax. 10,0
Obsah etanolu
% (V/V)max. 5,0
Obsah kyslíku
% (m/m)max. 2,7

 

 
Copyright © 2013 Gbagbos sytem a.s.